Kumpulan Pengurusan & Profesional

Bil Nama Tarikh
Kuat Kuasa
Jawatan Dari Ke
1
Dayang Suhana bt Nasarudin Mei 2017 Pegawai Tadbir dan Diplomatik Lantikan baru PPPN Sabah
2
Roy Nazwin Adillah bin Nabil Mei 2017 Pegawai Tadbir dan Diplomatik Ibu Pejabat ICU JPM PPPN Sabah
3
Mohd Azizan bin Mohd Fauzi Mei 2017 Pegawai Tadbir dan Diplomatik PPPN Sabah Ibu Pejabat ICU JPM
4
Hafiz bin Mohd Khanafi Mei 2017 Jurutera Awam Pusat Khidmat Kontraktor Sabah PPPN Sabah
5
Mohd. Izhar bin Saibin Mei 2017 Jurutera Awam PPPN Sabah Ibu Pejabat JKR Malaysia
6
Mohd Hijri bin Mat Rani Mac 2017 Pegawai Tadbir dan Diplomatik PPPN Sabah KKLW

 

Kumpulan Sokongan


Bil Nama Tarikh
Kuat Kuasa
Jawatan Dari Ke
1
Azlina binti Daud Februari 2017 Pen. Peg Teknologi Maklumat Jabatan Kesihatan Negeri Sabah PPPN Sabah