Kumpulan Pengurusan & Profesional

Bil Nama Tarikh
Kuat Kuasa
Jawatan Dari Ke
1
Shaliza binti Mohd Hasli @ Bob Mac 2018 Pegawai Perangkaan PPPN Sabah Jabatan Perangkaan Malaysia, W. P. Labuan
2
Siti Fatimah binti Husin Januari 2018 Pegawai Tadbir dan Diplomatik PPPN Sabah Ibu Pejabat ICU, JPM
3
Moro bin Jarani Disember 2017 Pegawai Tadbir dan Diplomatik Kementerian Pengangkutan PPPN Sabah
4
Nurulhanah binti Mohd Salim Disember 2017 Pegawai Tadbir dan Diplomatik MAMPU Sabah PPPN Sabah
5
Dayang Suhana bt Nasarudin Mei 2017 Pegawai Tadbir dan Diplomatik Lantikan baru PPPN Sabah
6
Roy Nazwin Adillah bin Nabil Mei 2017 Pegawai Tadbir dan Diplomatik Ibu Pejabat ICU JPM PPPN Sabah
7
Mohd Azizan bin Mohd Fauzi Mei 2017 Pegawai Tadbir dan Diplomatik PPPN Sabah Ibu Pejabat ICU JPM
8
Hafiz bin Mohd Khanafi Mei 2017 Jurutera Awam Pusat Khidmat Kontraktor Sabah PPPN Sabah
9
Mohd. Izhar bin Saibin Mei 2017 Jurutera Awam PPPN Sabah Ibu Pejabat JKR Malaysia
10
Mohd Hijri bin Mat Rani Mac 2017 Pegawai Tadbir dan Diplomatik PPPN Sabah KKLW

 

Kumpulan Sokongan


Bil Nama Tarikh
Kuat Kuasa
Jawatan Dari Ke
1
Amran bin Rafael Mei 2018 Pembantu Operasi LPKP Sabah PPPN Sabah
2
Abdul Rahamad @ Abd Rahman bin Ahmad Mei 2018 Pembantu Operasi PPPN Sabah LPKP Sabah
3
Maduin bin Ekit Oktober 2017 Pen. Jurutera Jabatan Air W. P. Labuan PPPN Sabah
4
Azlina binti Daud Februari 2017 Pen. Peg Teknologi Maklumat Jabatan Kesihatan Negeri Sabah PPPN Sabah