VISI

Agensi pusat yang unggul dan berwibawa dalam Memantau Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Negara

MISI

Agensi pusat yang menggerakkan pembangunan negara melalui Penyelarasan, Pengesanan dan Penilaian Dasar, Program dan Projek dengan mengamalkan Budaya Kerja Cemerlang dan Tadbir urus yang baik

MOTO

VAS

PUNCA KUASA

 • P.U. (A) 203 Akta Tugas-Tugas Menteri 1969
 • Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan 2009
 • Arahan No. 1, 2010 Majlis Tindakan Negara
 • Keputusan Jemaah Menteri
 • Arahan Pentadbiran Y. Bhg. Ketua Setiausaha Negara Dan Lain-lain
 • Arahan YAB Perdana Menteri Dan YAB Timbalan Perdana Menteri yang di keluarkan dari masa ke semasa
ETIKA KERJA
 • Sentiasa Awal dan Mendahului
 • Sentiasa Bersemangat
 • Sentiasa Tekun dan Rajin
 • Sentiasa Positif dan Optimistik
 • Kenali Potensi dan Kehebatan Diri
 • Sentiasa Cekal dan Tabah
 • Sentiasa Memperbaiki Diri dan Keadaan
 • Sentiasa Menghasilkan Kerja Yang Cemerlang
 • Sentiasa Bersyukur
 • Sentiasa Berdoa
 • Sentiasa Tawadduk
 • Sentiasa Tersenyum