Ranimah bt. PutraRanimah bt. Putra
KETUA PENOLONG PENGARAH
Telefon : 088-488262
Emel : ranimah.putra@sbh.icu.gov.my


FUNGSI SEKSYEN:

1) Sumber Manusia

 • Pengemaskinian maklumat perjawatan / pengisian /   kekosongan
 • Pengambilan pegawai bagi lantikan kontrak / sambilan / Pekerja Khidmat Singkat
 • Perlanjutan / pembaharuan kontrak
 • Pengesahan lantikan bagi pegawai lantikan baru
 • Mengurus pengesahan dalam perkhidmatan, perlanjutan tempoh percubaan dan pemberian taraf berpencen
 • Mengurus permohonan perletakan jawatan
 • Mengurus permohonan cuti rehat / cuti ganti / tanpa rekod / separuh gaji / haji / sakit tambahan
 • Mengurus perakuan tanggung kerja / pemangkuan
 • Menyelaras Buku Rekod Perkhidmatan
 • Menyelaras penyediaan Penyata Perubahan Kew.8
 • Menyelaras permohonan faedah persaraan wajib
 • Merekod Pengisytiharan harta Pegawai
 • Mengurus Permohonan Pinjaman Kenderaan
 • Mengurus Permohonan Pinjaman Perumahan
 • Mengurus Permohonan Pinjaman Komputer
 • Mengurus kemudahan tambang mengunjungi wilayah asal
 • Merekod permohonan keluar negara Atas Urusan persendirian  / rasmi (eVisit)
 • Mengurus Tindakan Tatatertib  Pegawai Awam
 • Mengurus & memantau  keperluan kursus / latihan kakitangan

2) Perhubungan Awam

 • Menyelaras Prosedur Pengurusan Aduan Awam
 • Urusan Keurusetiaan Mesyuarat Rasmi Jabatan
 • Menyelaras Peningkatan Kualiti Layanan Telefon
 • Menyelaras aktiviti-aktiviti Perhubungan Awam
 • Mengurus tempahan dan persediaan bilik mesyuarat / latihan dan jamuan.

3) Pentadbiran

 • Mengurus Permohonan Kad keselamatan jabatan.
 • Mengurus permohonan pas keselamatan Malaysia Airport Berhad.
 • Mengurus pemandu dan kenderaan jabatan (dalam dan luar jabatan).
 • Menyelenggara semua kemudahan dan peralatan pejabat.
 • Mengurus penerimaan, pendaftaran, penghantaran dokumen / surat.
 • Menyelaras pengendalian Sistem Pengurusan Fail jabatan
 • Mengurus perolehan bekalan dan perkhidmatan melalui ePerolehan.
 • Mengurus Aset dan Stor jabatan.
 • Menyelenggara daftar harta modal dan inventori
 • Mengurus tiket kapal terbang.
 • Mengurus sebutharga jabatan.