Mohd Hamdani b. SahariMohd Hamdani b. Sahari
KETUA PENOLONG PENGARAH
Telefon : 088-484302
Emel : hamdani.sahari@sbh.icu.gov.my

 

FUNGSI SEKSYEN :

  • Mengurus, Menyelaras, Memperakukan dan Meluluskan Pelaksanaan Projek Dibawah Peruntukan khas Jabatan Perdana Menteri
  • Mengurus, Menyelaras dan Memperakukan Pelaksanaan Projek Dibawah Peruntukan Projek Pembangunan Kementerian Kewangan Malaysia
  • Menyelaras Penyediaan Ulasan/Perakuan Permohonan Projek Khas Melelui Sistem e-Sistrek 2 atau Manual
  • Lawatan Pemantauan/Intervensi Projek Khas dan Projek Pembangunan Kementerian Kewangan
  • Membuat Bayaran bagi Semua Tuntutan Yang Diluluskan Pembayaran secara Outright Grant melalui Sistem e-Spotwin
  • Menyediakan Laporan Penyata Penyesuaian dan Buku Tunai
  • Menyediakan Laporan Aktiviti Mingguan Seksyen