Mohd Hamdani b. SahariMohd Hamdani b. Sahari
KETUA PENOLONG PENGARAH
Telefon : 088-484302
Emel : hamdani.sahari@sbh.icu.gov.my

FUNGSI SUB-SEKSYEN PROJEK KHAS :

Menguruskan, menyelaras dan memperakukan serta meluluskan dan memantau pelaksanaan Projek-projek Khas berikut:

  • Y.A.B. Perdana Menteri dan Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri
  • Y.B. Menteri, Y.B. Ahli Parlimen dan Y.B. Senator.
  • Projek Kecil Persekutuan dan Projek Kecil Keagamaan
  • Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam (PIA) dan Projek Infrastruktur Asas Luar Bandar (PIAS) di bawah peruntukan khas Kementerian Kewangan Malaysia.

 

Zamlee b. SabanahZamlee b. Sabanah
KETUA PENOLONG PENGARAH
Telefon : 088-484302
Emel : zamlee@sbh.icu.gov.my

FUNGSI SUB-SEKSYEN TUGAS-TUGAS KHAS :

  • Menyelaras pelaksanaan program/projek Pembangunan Luar Bandar di bawah peruntukan KKLW;
  • Menyelaras dan memantau pelaksanaan program-program yang diurusetiakan oleh ICU JPM/PPPN Sabah seperti program SDSI, Tunas Mekar dan peruntukan khas Bumiputera Sabah;
  • Menyelaras profil-profil kawasan Parlimen Negeri Sabah;
  • Menyelaras lawatan PM, TPM dan lawatan-lawatan Menteri yang lain;
  • Mendapatkan dan menyelaras maklumat berkenaan dengan isu semasa politik negeri Sabah untuk pelaporan STORM;