Sarah bt. SaidSarah binti Said
KETUA PENOLONG PENGARAH
Telefon : 088-484882
Emel : sarah@sbh.icu.gov.my


FUNGSI SEKSYEN:

Kewangan Dan Akaun

 • Menyedia dan memproses Baucer Bayaran  / jurnal dalam sistem e-SPKB
 • Menyedia dan memproses Daftar kontrak
 • Menyedia dan memproses Waran Peruntukan
 • Menyedia dan memproses Nota Minta secara e-SPKB
 • Menyedia dan memproses Pesanan Tempatan (LPO) secara e-SPKB
 • Memproses permohonan Kad Pintar (e-SPKB & e-Perolehan)
 • Memproses Hasil Jabatan.
 • Menyedia Penyata Penyesuaian Flimsi bagi peruntukan  Belanja Mengurus, Hasil dan lain-lain
 • Menyediakan Perintah Kerja Am (GWO)
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.
 • Menyelenggara EFT dan Cek Ganti
 • Menyedia laporan-laporan Kewangan.