TELEFON
Bil. Direktori Telefon
1
Operator Telefon
088-484800
2
Pejabat PKN
088-484886
3
Pejabat TPKN
088-484807
4
Seksyen Pengurusan (Aduan Pelanggan)
088-488265
5
Seksyen Pengurusan (Sumber Manusia)
088-488264
6
Seksyen Kewangan
088-488260
7
Seksyen Teknologi Maklumat
088-484193
8
Bilik Server/Latihan
088-488179
9
Aduan Teknikal SPP II 088-484193 / 088-484828
10
Aduan Teknikal eKasih 088-484193 / 088-484828

FAKSIMILI
Bil. Direktori Faksimili
1
Pejabat PKN
088-484887
2
Pejabat TPKN
088-484810
3
Seksyen Pengurusan
088-488294
4
Seksyen Kewangan
088-488294
5
Seksyen Khas
088-484806
6
Seksyen Teknologi Maklumat
088-484810
7
Seksyen Teknikal
088-488294
8
Seksyen Kesejahteraan Rakyat
088-484810
9
Seksyen Pemantauan & Penilaian
088-484806