Arahan

1

Arahan No 1, 2010 (Majlis Tindakan Negara)

[ versi pdf]
Kemaskini : 30/10/2013
2

Arahan Pengurusan (Kew) Bil. 1 2002 (Pengurusan Penggunaan Telefon Bimbit)

[ versi pdf]
Kemaskini : 30/08/2006
3

Arahan No 1, 2004 (Majlis Tindakan Negara)

[ versi pdf]
Kemaskini : 07/03/2005
4

Arahan No 1, 2001 (Jentera Penyelarasan Pelaksanaan Dasar Wawasan Negara)

[ versi pdf]
Kemaskini : 14/10/2004

Garis Panduan/Pekeliling

1

Pindaan Perkara 4.11 Garis Panduan EKSA PPPN Sabah

[ versi pdf ]
Kemaskini : 16/05/2017
2

Garis Panduan EKSA PPPN Sabah

[ versi pdf ]
Kemaskini : 16/05/2017
3

Garis Panduan Pengalihan dan Pemasangan Semula Utiliti Dalam Pelaksanaan Program dan Projek Kerajaan Bil. 1 Tahun 2016

[ versi pdf ]
Kemaskini : 20/05/2016
4

Garis Panduan Pelaksanaan Program SDSI 2012 (GPP SDSI)

[ versi pdf ]
Kemaskini : 11/08/2015
5

Surat Pekeliling Bil.4/2014 - Panggilan Hormat dan Kaedah Penggunaannya

[ versi pdf ]
Kemaskini : 02/07/2014
6

Pekeliling Pentadbiran ICU JPM Bil. 1/2012 (Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian)

[ versi pdf]
Kemaskini : 15/04/2013
7

Pelaksanaan Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2012 (Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian di Jabatan Perdana Menteri)

[ versi pdf]
Kemaskini : 15/04/2013
8

Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2012 (Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian)

[ versi pdf]
Kemaskini : 15/04/2013
9

Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2012 (Garis Panduan Pengukuran Pencapaian Program/Projek Pembangunan Melalui Penilaian Outcome)

[ versi pdf]
Kemaskini : 02/11/2012
10

Buku Panduan Pengurusan Projek Fizikal

[ versi pdf]
Kemaskini : 02/07/2012
11

Garis Panduan Pelaksanaan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI)

[ versi pdf]
Kemaskini : 18/05/2012
12

Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (Usaha-usaha Memantapkan Amalan Senyuman Dalam Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam)

[ versi pdf]
Kemaskini : 30/05/2011
13

Garis Panduan Pengalihan Dan Pemasangan Semula Kemudahan Utiliti Dalam Pelaksanaan Program Dan Projek Kerajaan Bil. 2 Tahun 2010

[ versi pdf]
Kemaskini : 04/11/2010
14

Garis Panduan Pengalihan Dan Pemasangan Semula Kemudahan Utiliti Dalam Pelaksanaan Program Dan Projek Kerajaan Bil. 1 Tahun 2010

[ versi pdf]
Kemaskini : 06/09/2010
15

Pekeliling Pentadbiran Kemajuan Awam Bil. 2/1992 (Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek Pembangunan)

[ versi pdf]
Kemaskini : 10/04/2008
16

Surat Pekeliling Am Bil.3/1998 (Garis Panduan Mengenai Peranan & Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan)

[ versi pdf]
Kemaskini : 05/04/2007
17

Tatacara Pengurusan Akaun Jawatan Kuasa Projek Khas JPP/PPN

[ versi pdf]
Kemaskini : 11/09/2006
18

Akta, Arahan dan Pekeliling Berkaitan PERDA/Badan Berkanun Persekutuan

[ versi pdf]
Kemaskini : 04/09/2006
19

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9/2005 (Garis Panduan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Infrastruktur Awam Tahun 2006)

[ versi pdf]
Kemaskini : 04/09/2006
20

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/2005 (Peraturan dan Had Nilai Perolehan Kerja-kerja Elektrik Menggunakan Jadual Kadar Kerja Elektrik)

[ versi pdf]
Kemaskini : 04/09/2006
21

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.2/2006 (Garis Panduan Perolehan Projek Infrastruktur Asas)

[ versi pdf]
Kemaskini : 25/08/2006
22

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1/2006 (Tatacara Pengiklanan Tender Terbuka Bagi Projek-projek Kerja)

[ versi pdf]
Kemaskini : 25/08/2006

Panduan ICT

1

Dasar Keselamatan ICT Versi 5.5

[ versi pdf]
Kemaskini : 20/06/2018
2

Prosedur Enkripsi & Dekripsi Dokumen Format PDF

[ versi pdf]
Kemaskini : 23/02/2012
3

Prosedur Enkripsi & Dekripsi Aplikasi Microsoft Office 2007

[ versi pdf]
Kemaskini : 23/02/2012
4

Prosedur Enkripsi & Dekripsi Aplikasi Microsoft Office 2003

[ versi pdf]
Kemaskini : 23/02/2012
5

Tips Keselamatan ICT: Facebook,Twitter & Pelbagai Rangkaian Sosial Serta Langkah Berjaga-Jaga

[ versi pdf]
Kemaskini : 08/02/2012
6

Panduan Keselamatan ICT

[ versi pdf]
Kemaskini : 31/07/2001